V okviru sektorja delujejo:

 • služba za ravnanje z odpadki,
 • služba za vzdrževanje javnih površin in infrastrukture in
 • pogrebna in pokopališka služba.
Pri iskanju vpišite želeno storitev, sektor, ime osebe ipd.

Sektor za splošno komunalo

Sektor za splošno komunalo
Damjan Balabanič
Vodja sektorja splošna komunala

                
Sektor za splošno komunalo
Odzivnik Komunale Novo mesto
24 urna dežurna številka

                
Sektor za splošno komunalo
Simon ŠTUKELJ
Organizator delovnega procesa

                
Sektor za splošno komunalo
Emilio MURTIČ
Vodja službe za ravnanje z odpadki

                
Sektor za splošno komunalo
Sonja KOLENC
Strokovni sodelavec za sistem kakovosti

                
Sektor za splošno komunalo
Tina POTEŽ
Strokovni sodelavec za področje ravnanja z odpadki

                
Sektor za splošno komunalo
Ivan ŠAŠEK
Služba za vzdrževanje javnih površin in infrastrukture

                
Sektor za splošno komunalo
Marko ŽAGAR
Vodja pogrebne in pokopališke službe

                
Sektor za splošno komunalo
Matej LONGAR
Strokovni sodelavec za pogrebne dejavnosti

                
Sektor za splošno komunalo
Pogrebna in pokopališka služba - 24 urna dežurna številka

                
Sektor za splošno komunalo
Odvoz kosovnih odpadkov

                
Vsebinsko kazalo