Dežurna služba, na številki 07 3932 450.

Najdi Reklamacije Ekomunala

Pomoč 24 ur na dan - 07 3932 450

Live chat

Anketa
V Sloveniji je delujočih kar nekaj t.i. centrov za ponovno uporabo. Delujejo na način, da se različne predmete, ki jih ljudje zavržejo, po manjši prenovi ali zgolj čiščenju, za simbolično ceno ponudi drugim uporabnikom. Menite, da bi takšen ali podoben način zbiranja predmetov bilo smiselno uvesti tudi v zbirnem centru v naši občini?Oskrba s pitno vodo

Odvajanje in čiščenje komunalnih vod

Ravnanje z odpadki

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Kataster-geoinformatika

Parkirišča in parkirne hiše

Javne površine

Tržnica