Dežurna služba, na številki 07 3932 450.

Najdi Prijava Reklamacije

Pomoč 24 ur na dan - 07 3932 450

Live chat

Anketa
Za kakšen način prejema e-računa bi se odločili?

e-račun v mojo banko
12 %
e-račun v spletni portal
25 %
e-račun po elektronski pošti
54 %
Ne želim e-računa.
6 %

Oskrba s pitno vodo

Odvajanje in čiščenje komunalnih vod

Ravnanje z odpadki

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Kataster-geoinformatika

Parkirišča in parkirne hiše

Javne površine

Tržnica