Komunala poleg nadzora izvaja tudi strojno čiščenje javnih površin (letno in zimsko čiščenje), upravlja z javnimi sanitarijami, zagotavlja zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov iz javnih površin ter druge storitve, ki jih je potrebno zagotoviti za razne javne prireditve.

Utrjene javne površine

Od julija 2017 skrbimo za čistočo na utrjenih javnih površinah. Čiščenje izvajamo ročno in strojno, intenzivnost pa prilagajamo potrebam (listje, pesek) in razmeram na terenu (vremenske razmere, prireditve,..). Poleg tega skrbimo za delovanje vodnjakov.

Zelene javne površine

Od julija 2018 izvajamo košnjo na zelenih javnih površinah, skrbimo za mestno drevje, urejamo cvetlične gredice s sezonskim cvetjem in trajnicami ter vzdržujemo parke, otroška igrišča. Izvajamo tudi lepljenje plakatov in nameščanje transparentov.

Opravljamo naslednja dela:

 • Ročno čiščenje
 • Strojno čiščenje
 • Zimska služba
 • Košnja
 • Obžagovanje dreves
 • Obrezovanje žive meje, grmovja
 • Grabljenje listja
 • Čiščenje javnih površin
 • Odstranjevanje plevela
 • Peskanje
 • Vzdrževanje rož
 • Vzdrževanje klopi
 • Čiščenje vodnjakov
 • Mokro čiščenje
 • Menjava koškov
 • Plakatiranje
 • Manjša gradbena dela (betoniranje, montaže)

Nudimo vam tudi pomoč pri zelenih opravilih

Naše storitve zelenih opravil opravimo tudi za gospodinjstva ali podjetja, ki potrebujejo pomoč pri urejanju okolja in zelenic.

Opravil se lotimo po predhodnem posvetovanju in ogledu. Pri ogledu se pogovorimo o vaših željah in pričakovanjih, ki jih smiselno povežemo z našim znanjem in izkušnjami. 

Nudimo vam ogled, svetovanje, načrtovanje in izvedbo:

 • Košnja zelenic
 • Obžagovanje dreves
 • Obrezovanje grmovja
 • Obrezovanje žive meje
 • Sajenje in vzdrževanje rož
 • Grabljenje listja
 • Sajenje dreves
 • Plakatiranje
Pri opravljanju svojega delu smo kakovostni, korektni in iznajdljivi, ter cenovno ugodni. Okvirna cena opravljene storitve se določi ob ogledu in predvidenem obsegu dela.
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 07 39 32 564 ali na elektronskem naslovu info@komunala-nm.si.
Vsebinsko kazalo