Priključitev objekta na vodovodno omrežje

Vsi pogoji za pridobitev vodovodnega priključka izhajajo iz Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju posamezne občine.

Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje mora naročnik z izvajalcem javne službe – v nadaljevanju upravljavec, skleniti pogodbo o priključitvi.


Obveznosti uporabnika vodovodnega priključka:

Redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega mesta in internega hidrantnega omrežja.
Zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in poškodovanjem.

Damir FRANKO
Strokovni sodelavec za soglasje in priključke
Projektni pogoji; Soglasja; Vodovodni prikljucki;
  • Ponedeljek, sreda in petek
    08:00 - 10:00 in 10:30 - 13:00
Vsebinsko kazalo