Kanalizacja

Analiza kanalizacijskih sistemov:

Razvojnik za kanalizacijo izvaja analize obstoječih kanalizacijskih sistemov z namenom prepoznavanja slabosti, potreb po izboljšavah ter optimizaciji delovanja.

Razvoj strategij za odvajanje odpadnih vod:

Pripravlja strategije za razvoj kanalizacijskih sistemov, ki vključujejo smernice za izboljšanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Povečanje kapacitet kanalizacijskih omrežij:

Sodeluje pri projektih za povečanje kapacitet kanalizacijskih omrežij, ki zajemajo izboljšave in razširitve infrastrukture v skladu s potrebami lokalne skupnosti.

Sodelovanje z okoljskimi agencijami:

Služi kot stična točka pri sodelovanju z okoljskimi agencijami in organi za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter uvajanje okoljsko prijaznih pristopov.

Priprava projektne dokumentacije:

Pripravlja celovite projektne dokumentacije za izvedbo investicijskih projektov na področju kanalizacije, ki vključujejo tehnične specifikacije, načrte in druge potrebne dokumente.
 

Vodovod

Optimizacija vodovodnih sistemov:

Razvojnik za vodovod izvaja analize obstoječih vodovodnih sistemov, z namenom optimizacije distribucijskih sistemov, izboljšanja učinkovitosti in zmanjšanja izgub vode.

Sodelovanje s tehničnimi strokovnjaki:

Sodeluje s tehničnimi strokovnjaki in inženirji za uvajanje sodobnih tehničnih rešitev, ki pripomorejo k kakovostnejši oskrbi s pitno vodo.

Razvoj strategij za oskrbo s pitno vodo:

Razvija strategije za izboljšanje oskrbe s pitno vodo, ki zajemajo načrtovanje in izvajanje projektov za izboljšanje kakovosti vode in distribucijskih sistemov.

Vzdrževanje in nadgradnje:

Skrbi za vzdrževanje in nadgradnje vodovodnih sistemov, vključno z rednim pregledovanjem opreme ter izvajanjem ukrepov za povečanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo.

Sodelovanje s službo geoinformatike:

Sodeluje s službo geoinformatike za zagotavljanje ažurnih podatkov o vodovodnih sistemih in usklajevanje vzdrževalnih del.

Vsebinsko kazalo