Komunala Novo mesto d.o.o.
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, SRG 94/02449 Št. vložka: 1/00098/00
Predsednik nadzornega sveta dr.Tomaž Savšek. Osnovni kapital 3.939.510,00 EUR
Matična številka: 5073120
Id. številka za DDVSI13503766
Transakcijski račun:03150-1000002272 odprt pri SKB banki
Šifradejavnosti:36.000
Uradne ure podjetja
Ponedeljek, sreda, petek
8:00 - 13:00
Uradne ure uradnih oseb
Ponedeljek, sreda, petek
8:00 - 10:00
10:30 - 13:00
Pri iskanju vpišite želeno storitev, sektor, ime osebe ipd.

Vodstvo

Vodstvo
Bojan KEKEC
Direktor
Odgovorna uradna oseba.

                
 • Ponedeljek, sreda in petek
  08:00 - 13:00
Vodstvo
Darko PERNEK
Vodja službe za nabavo, avtopark in tehnično varovanje

                

Sektor za splošne zadeve

Sektor za splošne zadeve
Eva FILEJ RUDMAN
Vodja sektorja za splošne zadeve
Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

                
 • Ponedeljek, sreda in petek
  08:00 - 13:00
Sektor za splošne zadeve
Bernardka BOŽIČ STRAŠEK
Strokovni sodelavec za kadrovsko področje

                
Sektor za splošne zadeve
Zdenka NADJ
Administrator I

                
Sektor za splošne zadeve
Cvetka BRULC
Administrator II

                
Sektor za splošne zadeve
Zdenka KRAŠOVEC
Vodja službe upravljanja človeških virov in strateških projektov

                

Sektor vodooskrbe

Sektor vodooskrbe
Istok ZORKO
Vodja sektorja vodooskrba

                
Sektor vodooskrbe
Aleš LUŽAR
Vodja službe za vdrževanje vodovoda

                
Sektor vodooskrbe
Peter STIPAN
Vodja službe za gradbena dela

                
Sektor vodooskrbe
Vanda ZAMIDA
Strokovni sodelavec za kakovost vode

                
Sektor vodooskrbe
Rok DOLINAR
Vodja službe za elektro vzdrževanje

                
Sektor vodooskrbe
Silvester CIMRMANČIČ
Vodja službe za popis in menjavo vodomerov

                

Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda

Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Simon LUKŠIČ
Vodja sektorja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Tomaž FABJAN
Vodja službe vzdrževanja kanalizacijskega omrežja

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Tomaž OSTOJIĆ
Vodja službe vzdrževanja kanalizacijskih objektov

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Bernardka CIMRMANČIČ
Vodja tehnologije čiščenja odpadnih voda

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Tanja MRAK
Vodja področja individualne rabe

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Andrej KASTELIC
Analitik- tehnolog

                
Sektor za odvajanje in čiščenje odapadnih voda
Intervencijska služba

                

Sektor za splošno komunalo

Sektor za splošno komunalo
Damjan Balabanič
Vodja sektorja splošna komunala

                
Sektor za splošno komunalo
Odzivnik Komunale Novo mesto
24 urna dežurna številka

                
Sektor za splošno komunalo
Simon ŠTUKELJ
Organizator delovnega procesa

                
Sektor za splošno komunalo
Emilio MURTIČ
Vodja službe za ravnanje z odpadki

                
Sektor za splošno komunalo
Sonja KOLENC
Strokovni sodelavec za sistem kakovosti

                
Sektor za splošno komunalo
Tina POTEŽ
Strokovni sodelavec za področje ravnanja z odpadki

                
Sektor za splošno komunalo
Ivan ŠAŠEK
Služba za vzdrževanje javnih površin in infrastrukture

                
Sektor za splošno komunalo
Marko ŽAGAR
Vodja pogrebne in pokopališke službe

                
Sektor za splošno komunalo
Pogrebna in pokopališka služba - 24 urna dežurna številka

                
Sektor za splošno komunalo
Matej LONGAR
Strokovni sodelavec za pogrebne dejavnosti

                
Sektor za splošno komunalo
Odvoz kosovnih odpadkov

                

Sektor ekonomike

Sektor ekonomike
Kristina FICKO
Vodja Sectorja ekonomike

                
Sektor ekonomike
Jožica Muhič
Vodja službe za finance in računovodstvo

                
Sektor ekonomike
Nataša BLAŽIČ TURK
Knjigovodja II (saldakonti kupcev)

                
Sektor ekonomike
Darja MESOJEDEC
Knjigovodja I (obračun stroškov dela in davkov)

                
Sektor ekonomike
Jerca RAVNIKAR
Knjigovodja II (fakturiranje del, vodenje obračuna komunalnih storitev)

                
Sektor ekonomike
Janja HUDOKLIN
Knjigovodja II (vodenje obračuna komunalnih storitev)

                
Sektor ekonomike
Damjana MIHINA
Knjigovodja II (plačilni promet in saldakonti dobaviteljev)

                
Sektor ekonomike
Brigita KAVŠČEK
Strokovni sodelavec za plan in analize

                
Sektor ekonomike
Marko UDVANC
Inženir za poslovno informatiko

                

Zbirno reciklažni centri

Zbirno reciklažni centri
Zbirno reciklažni center Cikava

                
 • Od novembra do februarja
  Ponedeljek - petek
  08:00 - 17:00
 • Od marca do oktobra
  Ponedeljek - petek
  08:00 - 18:00
 • Vse sobote v letu
  08:00 - 12:00
 • Nedelja in prazniki
  ZAPRTO
Zbirno reciklažni centri
Zbirni center v Soteski

                
 • Od aprila do oktobra
  Vsako sredo
  10:00 - 17:00
 • Vsako 1. soboto v mesecu
  08:00 - 12:00
Zbirno reciklažni centri
Zbirni center Šentjernej

                
 • Od aprila do oktobra
  Torek - petek
  13:00 - 17:00
 • Odnovembra do marca
  Torek - petek
  12:00 - 16:00
 • Vse sobote v letu
  08:00 - 12:00
 • Ponedeljek, nedelja in prazniki
  ZAPRTO
Zbirno reciklažni centri
Zbirni center Žužemberk

                
 • Vsako sredo
  07:00 - 17:00
 • Vsako 1. soboto v mesecu
  08:00 - 12-00

Sektor za razvoj in investicije

Sektor za razvoj in investicije
Cvetko SRŠEN
Vodja sektorja za razvoj in investicije

                
Sektor za razvoj in investicije
Andreja GORŠE
Vodja službe za investicije

                
Sektor za razvoj in investicije
Aida DUBRIĆ
Vodja projektov

                
Sektor za razvoj in investicije
Blaž Pucelj
Projektant II

                
Sektor za razvoj in investicije
Jernej BRULC
Strokovni sodelavec za investicije II

                
Sektor za razvoj in investicije
Andrej KLEMENČIČ
Strokovni sodelavec za investicije II

                
Sektor za razvoj in investicije
Mirjam CVELBAR
Strokovni sodelavec za geoinformatiko

                
Sektor za razvoj in investicije
Tatjana KUŽNIK
Strokovni sodelavec za upravno dokumentacijo v glavni pisarni

                
Sektor za razvoj in investicije
Marjan ZUPANČIČ
Strokovni sodelavec za upravno tehnično dokumentacijo

                
Sektor za razvoj in investicije
Goran STANOJEVIĆ
Razvojni inženir za vodooskrbo

                
Sektor za razvoj in investicije
Ljubo JAKŠE
Razvojni inženir za področje odpadnih voda

                
Sektor za razvoj in investicije
Milena ŽIBERT
Strokovni sodelavec za geoinformatiko

                
Sektor za razvoj in investicije
Damjan RUDMAN
Vodja GIS

                
Sektor za razvoj in investicije
Jernej PANJAN
Strokovni sodelavec za geoinfomatiko

                
Sektor za razvoj in investicije
Tea FIFOLT
Razvojni inženir za področje splošne komunale

                
Sektor za razvoj in investicije
Damir FRANKO
Strokovni sodelavec za soglasje in priključke
Projektni pogoji; Soglasja; Vodovodni prikljucki;
 • Ponedeljek, sreda in petek
  08:00 - 10:00 in 10:30 - 13:00
Sektor za razvoj in investicije
Andrej ŠTEPEC
Strokovni sodelavec za soglasje in priključke
Projektni pogoji; Soglasja;
kanalizacijski priključki in MKČN
 • Ponedeljek, sreda in petek
  08:00 - 10:00 in 10:30 - 13:00
Vsebinsko kazalo