Črpališča odpadnih voda so objekti kanalizacijskega omrežja, ki služijo za prečrpavanje odpadnih voda. Zaradi specifičnega reliefa na področju dolenjske, se vode običajno preko gravitacijskih vodov odvajajo v črpališča odpadnih voda, ki so običajno na najnižjih točkah v določenem območju, nato pa se s pomočjo črpalk voda prečrpa na višjo točko, od tam pa nadaljuje svojo pot proti čistilni napravi. Tekom posamezne trase ali odseka javne kanalizacije je lahko več zaporednih črpališč odpadnih voda, lahko pa služi tudi kot vozlišče več pritokov odpadnih voda.

Torej črpališča se vedno gradijo tam, kjer odpadnih voda ni mogoče odvajati gravitacijsko. 

Mehansko predčiščenje

Odstranjeni odpadki iz odpadne vode

Odpadki na grobih grabljah

Zamašena črpalka zaradi vlažilnih robčkov, kateri ne sodijo v kanalizacijski sistem.

Grobe in fine mehanske grablje so namenjene odstranjevanju trdnih snovi in večjih odpadkov iz odpadne vode. Uporaba grabelj na vstopu v črpališče preprečuje poškodbe in mašenje črpalk.

Mehansko predčiščenje je proces, ki se uporablja v čiščenju odpadnih voda, preden te vstopijo v glavni obratovalni sistem čiščenja.

Daljinski nadzor sistema

Velik del črpališč odpadnih voda nadzorujemo preko daljinskega nadzornega sistema (SCADA), s pomočjo katerega lahko pridobivamo veliko podatkov o delovanju, do določene mere pa jih  lahko tudi daljinsko reguliramo.  

Na posamezni ekranski sliki lahko tako spremljamo naslednje podatke:  

  • trenutni nivo v črpališču, 
  • delovanje posamezne črpalke, 
  • alarmiranje v primeru okvar,
  • čas delovanja črpalke, 
  • pretok črpanja, 
  • dnevno, mesečno in letno kumulativo pretokov, 

Kanalizacijski sistem je namenjen izključno odvajanju komunalne vode in padavinske vode.

V kanalizacijo ne sodijo:

Plastični odpadki: Vrečke, embalaža, plastične steklenice in drugi plastični predmeti nebi smeli končati v kanalizaciji. Ti materiali lahko povzročijo zamašitve in druge težave v kanalizacijskem sistemu.

Maščobe in olja: Ostanke kuhanja, maščobe in olja se ne izliva v umivalnik ali stranišče.

Kemične snovi: Odpadne kemikalije, kot so barve, topila, čistila in drugi strupeni materiali, ne bi smeli končati v kanalizaciji. Te snovi lahko onesnažijo vodno okolje in predstavljajo tveganje za živa bitja.

Higienski izdelki: V kanalizacijo ne sodijo vložki, tamponi, vlažilni robčki, plenice ali drugi higienski izdelki. Ti materiali se ne razgradijo in lahko povzročijo zamašitev kanalizacije in okvaro črpalk.

Vsebinsko kazalo