Zbirni centri so del komunalne infrastrukture, v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se nanaša na ločeno zbiranje frakcij kot del komunalnih odpadkov.

Osnovni cilj zbirnih reciklažnih centrov je približati občanom zbirno mesto za odpadke, ki nastanejo kot viški, oz. ji zaradi velikosti in drugih lastnosti ne morejo oddati poleg rednega odvoza odpadkov v vseh sistemih zbiranja, to je ločeno zbranih frakcij, kosovnih odpadkov ter preostalih komunalnih odpadkov. V zbirnih centrih lahko občani ločeno odložijo odpadke v namenske kesone večjih kapacitet (5- 10 m3), postavljene pod nadstrešnico. 
Poleg običajnih frakcij, ki se prepuščajo v sistemu zbiralnic, lahko občani oddajo tudi kosovne odpadke iz gospodinjstev, večje sestavljene elemente (regali, razne sestavljene konstrukcije…), gradbene odpadke (v manjših količinah), odpadke iz vrtov (razne obreznine grmovnic in drevja, listja, mahu…) ostale odpadke, kot so deli raznih strojev in naprav, izrabljena električna in elektronska oprema ter nevarne odpadke.

Nevarne odpadke lahko občani pripeljejo v zbirni center vsak dan v obratovalnem času, enkrat letno pa je organizirano zbiranje tudi po terenu po določenem programu.
Zbirno reciklažni center Cikava
 • Od novembra do februarja
  Ponedeljek - petek
  08:00 - 17:00
 • Od marca do oktobra
  Ponedeljek - petek
  08:00 - 18:00
 • Vse sobote v letu
  08:00 - 12:00
 • Nedelja in prazniki
  ZAPRTO
Zbirni center Šentjernej
 • Od aprila do oktobra
  Torek - petek
  13:00 - 17:00
 • Odnovembra do marca
  Torek - petek
  12:00 - 16:00
 • Vse sobote v letu
  08:00 - 12:00
 • Ponedeljek, nedelja in prazniki
  ZAPRTO
Zbirni center v Soteski
 • Od aprila do oktobra
  Vsako sredo
  10:00 - 17:00
 • Vsako 1. soboto v mesecu
  08:00 - 12:00
Zbirni center Žužemberk
 • Vsako sredo
  07:00 - 17:00
 • Vsako 1. soboto v mesecu
  08:00 - 12-00
Vsebinsko kazalo