• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

JAVNA DRAŽBA

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO RABLJENIH AVTOMOBILOV

  • 17 februar 2021
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 367
  • 0 Komentarji
JAVNA DRAŽBA
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47713- ZDU-1G, 50/14, 90714 – ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa komisije za odpis in odprodajo osnovnih sredstev, z dne 17.2.2021, objavlja

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO RABLJENIH AVTOMOBILOV

NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (matična številka: 5073120000, ID št. Za DDV: SI 13503766).
Javno dražbo bo vodila pristojna komisija, imenovana s strani direktorja podjetja.

PREDMET PRODAJE, IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA IN VIŠINA VARŠČINE
Premičnine oziroma rabljena vozila so razvidna iz priloge 1 te objave:
- vrsta in opis vozila, tehnični podatki, registrska številka, leto izdelave, številka šasije in izklicna cena so razvidni iz priloge te objave.
Ogled predmetov javne dražbe:
Ogled premičnin, ki so predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo je možen na dvorišču sedeža Komunale Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, od 6.00 ure do 14.00 ure.
Javna dražba bo potekala dne 25.2.2021, na sedežu podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, v sejni sobi podjetja, ob:
- 13.00 uri za vozilo SUZUKI JIMNY
- 13.15 uri za vozilo RENAULT CLIO
- 13.30 uri za vozilo MAZDA BT-50.
Glej prilogo.

Dokumenti za prenos

Print
Tagi:
Oceni članek:
5.0

x