• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Očistimo Slovenijo 2018

Nekatere aktivnosti že znane!

  • 13 september 2018
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 3984
  • 0 Komentarji
Očistimo Slovenijo 2018
Naloga društev, šol, vrtcev, krajevnih skupnosti je ta, da na primeren način obvestite čim več prostovoljcev, določite zbirno mesto za prostovoljce in očistite okolico.
Vreče z odpadki bodo prostovoljci prepuščali na zbirnih mestih ob zabojnikih. Naši zaposleni pa bodo poskrbeli za čimprejšnji odvoz.
Odpadki naj bodo ločeno zbrani (ločiti vsaj osnovne frakcije: embalaže, steklo, nevarni odpadki, kosovni odpadki, mešani odpadki).
Če ste okolico že očistili pa lahko ta dan izvedete tudi druge aktivnosti
Na Komunali Novo mesto boste prevzeli plakate, vrečke za odpadke ter rokavice.

Hvala, ker verjamete, da je svet lahko čistejši, lepši, boljši!


Čiščenje poteka na lastno odgovornost! Prosimo, da udeleženci ne pobirajo salonitnih plošč. V primeru, da naletijo na neeksplodirana ubojna sredstva ali večje količine nevarnih odpadkov, se naj obrnejo na 113.

Nekatere aktivnosti že znane!
✅OŠ Drska bo s svojimi učenci čistila okolico šole, Brod in ulico Slavka Gruma ter ulice do železniške postaje.
✅Srednja šola za gostinstvo in turizem: Dijaki (skupaj u učitelji) bodo očistili naslednje predele Novega mesta (okolice šole):
- Portoval,
- Središče Novega mesta (Kapitelj, Prešernov trg, Kapiteljska ulica, Mej vrti, Breg, Florjanov trg, Kosova ulica, Sokolska ulica, Florjanov trg – do Kandijskega mostu, Jerebova ulica, Šolska ulica, Streliška ulica, Dilančeva ulica, Jenkova ulica, Rozmanova ulica, Novi trg),
- Mestne njive, Cankarjeva ulica, Koštialova ulica, Lamutova ulica,
- Seidlova ulica (do križišča s Krko).
✅Dijaki (skupaj u učitelji) Gimnazije Novo mesto bodo čistili naslednje lokacije:
- Portoval,
- od TUŠa – ob Krki mimo bolnice ob Kandijski cesti – Kandija – Ragov log,
- Mestne njive,
- center mesta: okolica Kapitlja, Breg, Šolska ulica, Evropski park,
- bližnja okolica šole,
Dijakom je tudi omogočeno, da se čistilni akciji pridružijo v svojih domačih krajih.

✅Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto pa bo že 8.9.2018 izvedlo ekološko akcijo čiščenja reke Krke.
✅Učenci in učitelji OŠ Grm bodo sodelovali v akciji. Očistili bodo sprehajalno pot z grmskega gradu do igrišča v Regrči vasi (ob potoku Težka voda), nekaj pa se jih bo priključilo KS Kandija - Grm. Zbirno mesto je pred glavnim vhodom v šolo.
✅Dijaki Ekonomske šole Novo mesto bodo čistili pot na Gorjance in postajališča do Vahte, in tudi na naslednjih lokacijah: Ragov log, okolica igrišč na Loki, Župančičevo sprehajališče, Marof,- del Rudolfove poti .
✅Slovenska vojska – Vojašnica Novo mesto se bo pridružila KS Bršljin.
✅KS Žabja vas : Zbirno mesto 15.9.2018 ob 15:00 pri KZ Krki.
Čistili bodo; Lobetova ulica, Na tratah, gozd in Drejčetova pot - igrišče, Žabja vas, Levičnikova cesta, Drgančevje, Šentjernejska cesta do ZNC, Pot na Gorjance (dvojna ekipa vsaka po svoji strani), Šentjernejska cesta, Belokranjska cesta, Na Lazu, Šentjernejska cesta druga stran, Kandijska ulica (do Belokranjca), po drugi strani nazaj, Belokranjska cesta, Avšičeva ulica, Na Lazu (druga ulica).
✅KS Drska: Zbirno mesto 15.9. ob 9:00 Čolnarna Brod.
Čistili bodo okolico čolnarne in pripravili teren za postavitev kamnitih skulptur.
✅KS Regrča vas: Zbirno mesto 15.9. ob 9:00 pri Domu KS Regrča vas 101.
Čistili bodo ob potoku Težka voda do Svetega Roka.
✅KS Uršna sela: Zbrali se bodo ob 08.00.
✅Dijaki Centra biotehnike in turizma -Grm Novo mesto - bodo čistili šolske površine- (šolsko posestvo, Trška gora, cesta in okolica do Qulandije,..). Zbor je ob 8.00 na šolskem igrišču (Sevno na Trški gori- Bajnof).
✅KS Birčna vas: čistijo črno odlagališče v gozdu pri zaselku Ušivec ter Birčno vas. Čistilna akcija bo potekala tudi v romskem naselju.
✅KS Stopiče: Čistilo bo sedem društev. Zbirno mesto – dvorana Stopiče ob 7:30.
✅ Člani in simpatizerji Društva Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska bodo v soboto čistili breg reke Temenice od Luknje do Zaloga. Zbirno mesto ob 9.00 v Zalogu ( kopališče bivši govejak ob Krki pod cerkvijo ).
✅KS Bršljin – čistijo okolico.
✅KS Majde Šilc – čistijo okolico.
✅KS Podgrad – čistijo okolico.
✅KS Otočec - čistijo okolico.
✅Supina krajanov Nad mlini – čistijo okolico.
✅Vrtec Ciciban Novo mesto – čistijo okolico vrtcev, igrišča, vhodi.O vseh novostih bomo obveščali preko naše spletne strani in preko FB strani Komunala Novo mesto.

Našo lepo deželo bomo namreč tretjič in še zadnjič očistili smeti. Potem pa skrbeli, da ostane čista za vedno. Si z nami?

Če karkoli potrebujete pokličite na 031 650 989 (Sonja).

Priporočila ob čistilnih akcijah, priporočila za ravnanje z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah so dosegljiva na spodnji povezavi.Dokumenti za prenos

Tagi:
Oceni članek:
5.0

x