Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

RECI(kliram) NARAVI DA

projekt 2017/18

Komunala Novo mesto d.o.o. deluje na območju osmih občin s storitvami gospodarskih javnih služb. Naša naloga je tudi ozaveščati občane o skrbi za okolje. Komunala Novo mesto v sodelovanju z Majo Kolol v šolskem letu 2017/18 izvaja projekt RECI (kliram) NARAVI DA, v vrtcih in osnovnih šolah.

Za izvedbo projekta RECI (kliram) NARAVI DA, smo se odločili, ker vemo, da prek vključevanja otrok in z vašo podporo, lahko sledimo cilju povečanja ločevanja odpadkov in recikliranja v skupnosti.
Naš cilj je, da se ne ločuje le v šoli, vrtcu ampak, da se ta praksa prenese domov med starše, dedke in babice, strice, tete, starejše brate, sestre.
Zemlja je naš dom, ki ga vsak dan polnimo z odpadki in tako izgubljamo prostor za naša življenja, igrišča, parke … in za živali ter rastline. Dobra novica pa je: »Da lahko mi storimo veliko«.
Verjamemo, da je pomemben prispevek vsakega posameznika in da le skupaj lahko dosežemo spremembe. Radi sodelujemo z vami, zato vas vabimo, da v projektu sodelujete.
Za koordinacijo in dinamiko celotnega projekta bo skrbela Komunala Novo mesto. Za doseganje rezultatov projekta pa je izjemnega pomena aktivno sodelovanje vseh.
Temelj projekta - Recikliranje pomaga ohraniti naravo!
Recikliranje zmanjšuje potrebo po izkoriščanju naravnih virov (v rudarstvu, kamnolomih in gozdovih) ter predelavo surovih materialov, kar povzroča še večje onesnaževanje vode in zraka. Ker recikliranje prihrani energijo in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, prispeva k boju proti podnebnim spremembam.
S tem ko recikliramo, zagotavljamo ponovno uporabo materialov ali predelavo odpadkov. Rezultat je manjša količina odpadkov, shranjenih na smetiščih. Recikliranje zmanjšuje število odlagališč.
V Sloveniji prekrivajo gozdovi več kot 58% površine in so pomemben vir zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Z recikliranjem ohranjamo naše gozdove, ki nam omogočajo življenje na našem planetu. Z recikliranjem zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov.
Z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu je poraba energije bistveno manjša kot pri izdelavi novih izdelkov iz surovin. Z recikliranjem varčujemo pri porabi energije.

 
Tagi:
Oceni članek:
4.5

x
hd film izle