• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

v mesecu oktobru po vseh občinah

  • 15 september 2015
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 21051
  • 0 Komentarji
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na terenu bo letos potekala tako kot vsako leto v mesecu oktobru. Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na terenu, to je s premičnim vozilom, se bo začelo 5. oktobra in bo trajalo do 9. oktobra 2015.

Ker so nevarni odpadki težko razgradljivi in povzročajo ljudem in naravi veliko škodo, zahtevajo poseben način odstranitve. Želimo si, da bo čim več občanov prineslo te odpadke do premičnega vozila na zbirno lokacijo.
NEVARNI ODPADKI, KI SE BODO ZBIRALI V ČASU AKCIJE:
• baterije,
• zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri),
• čistila in kozmetika (pršila, ličila),
• ostanki lakov, barv, lepil, topil (smole, hladilne tekočine, kiti, kozmetični izdelki),
• odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj in maščob),
• onesnaženi sodi (do 200l)
• akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarmacevtski pripravki),
• zaoljene krpe, filtri,
• neonske cevi,
• tonerji in
• manjša odpadna električna in elektronska oprema.
Premični vozilo bo stalo na posamezni lokaciji skupaj s strokovnjakom tri ure.
ZAKAJ JE POMEMBNO LOČENO ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV?
Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, zato bi v fazah razkroja lahko ogrozili podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Kako pomembno je pravilno odlaganje nevarnih odpadkov, lahko ponazorimo z baterijo, ki jo odvržemo v posodo za ostanek odpadkov. Baterija težke kovine, ki jih vsebuje (kadmij, krom in nikelj), izpusti in prenese tudi na nenevarne odpadke.
NASVET
Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži (oksidativno, vnetljivo, eksplozivno, jedko, strupeno, zdravju škodljivo, …).
KAM GREDO NEVARNI ODPADKI?
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se predajo specializirani organizaciji, ki je registrirana za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Dokumenti za prenos

 
Kategorije: Novice
Tagi:
Oceni članek:
5.0

x