Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Prekinjena oskrba s pitno vodo.

Mestna občina Novo mesto

 • 27 september 2023
 • Avtor: Sonja Kolenc
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
Prekinjena oskrba s pitno vodo.
Obveščamo uporabnike pitne vode na območju Pavčkove ulice v Mestni občini Novo mesto, da v četrtek, 28. 9. 2023 ne bo pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del. Dela se bodo izvajala od 08.00 do predvidoma 14.00 ure.

Pripravite in oddajte nevarne odpadke!

Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske in Šmarješke Toplice

 • 26 september 2023
 • Avtor: Sonja Kolenc
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
Pripravite in oddajte nevarne odpadke!

V tednu od 2.10. do 6.10. 2023 zbiramo nevarne odpadke z premično zbiralnico po vseh osmih občinah. Preverite kdaj smo v vaši občini. Izkoristite akcijo, izberite sebi najprimernejšo lokacijo zbiralnice in oddajte nevarne odpadke brezplačno in na odgovoren način do okolja.

Urejanje grobov!

Na pokopališčih Ločna, Šmihel, Srebrniče, Prečna ter Stranska vas

 • 18 september 2023
 • Avtor: Sonja Kolenc
 • Število ogledov: 582
 • 0 Komentarji
Urejanje grobov!
Urejanje groba predstavlja veliko dela, za katerega v tempu vsakdana hitro zmanjka časa. Grobovi morajo biti urejeni in zasajeni tako, da ne posegajo na sosednje grobove ali poti in da jih ne zarašča plevel.
Storitev urejanja grobov, katero nudimo na pokopališčih Ločna, Šmihel, Srebrniče, Prečna ter Stranska vas, lahko naročite na telefonski številki 07 39 31 392 ali preko ePošte: marko.zagar@komunala-nm.siNadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov

Mestna občina Novo mesto

 • 15 september 2023
 • Avtor: Sonja Kolenc
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
Nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske obvešča vse uporabnike komunalnih odpadkov, da bo v času od 18. septembra do 10. oktobra poostreno izvajala nadzore nad odlaganjem komunalnih odpadkov v naši občini. Nadzori bodo usmerjeni v pregled prevzemnih mest komunalnih odpadkov na območju celotne občine.

Kje se nahajajo zbiralniki za OEEO?

Odpadna Elektronska in Električna Oprema

 • 13 september 2023
 • Avtor: Sonja Kolenc
 • Število ogledov: 572
 • 0 Komentarji
Kje se nahajajo zbiralniki za OEEO?
ŠENTJERNEJ - avtobusna postaja
ŽUŽEMBERK – nasproti občine
MIRNA PEČ – pri bloku, nasproti občine
ŠKOCJAN – pod pokopališčem
STRAŽA – avtobusna postaja
ŠMARJEŠKE TOPLICE – gostilna Prinovec
DOLENJSKE TOPLICE – pri pošti
NOVO MESTO
• Slavka Gruma - Rdeči križ
• Bršljin – Kočevarjeva – za Merkurjem cesta proti šoli
• Novi trg – nasproti NLB

RSS
12345678910Zadnje

Novice

»KEMSO« - KROŽNO GOSPODARSTVO

»KEMSO« - KROŽNO GOSPODARSTVO

Avtor: Sonja Kolenc/ponedeljek, 11. januar 2016/Kategorije: Novice

Oceni članek:
Neocenjeno

»KEMSO DOSLEDNO ZA NAŠ HIGIENSKI PAPIR«

Akcija zbiranja odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo
(KEMSO ali odpadna embalaža Tetra Pak) v šolah

Šole vključene v projekt:
OŠ Center s podružnično šolo Mali Slatnik
OŠ Bršljin
OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
OŠ Frana Metelka Škocjan s podružnično šolo Bučka


Namen in cilji akcije
• Zbiranje odpadne KEMSO (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v izbranih šolah na območju Komunale Novo mesto z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.
• Ozaveščati otroke, učitelje in starše, da je odpadno KEMSO mogoče reciklirati in v obliki drugega izdelka ponovno uporabiti.
• Spodbuditi lokalno skupnost, da zberejo čim več odpadne KEMSO, ki gre nato v predelavo in iz nje med drugim nastane higiensko-papirna konfekcija v obliki papirnatih robčkov, papirnatih brisač in toaletnega papirja.
• Pilotni primer v Sloveniji: Komunala Novo mesto zbrano KEMSO namensko usmerja v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe in postopoma vzpostavlja lasten snovni krog v lokalni skupnosti.


Kaj je KROŽNO GOSPODARSTVO ali ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV?
Obseg proizvodnje in potrošnje v Evropski uniji za več kot dvakrat presega zmogljivosti naravnega okolja, v katerem živimo. Zato je nujen prehod v krožno gospodarstvo, ki zagotavlja t.i. zapiranje snovnih tokov. S tem namenom bo Evropska unija do konca leta 2015 sprejela še bolj konkretne ukrepe, ki naj bi spodbujali projekte krožnega gospodarstva.

Zapiranje snovnih tokov ali krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali. Za uresničevanje zapiranja snovnih tokov obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. Tako iz odpadka nastane reciklirana surovina za novi izdelek, ki nastane na enega od dveh načinov:
1) prvi način je, da iz odpadnih materialov nastanejo nove surovine, iz katerih izdelamo nove izdelke za drugi namen uporabe kot prvotni izdelek;
2) drugi način, nekakšna nadgradnja ali višji cilj pa je, da odpadni material predelamo in obdelamo tako, da je primeren za vnovično uporabo za enak izdelek.


• ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV EMBALAŽE KEMSO
Ena od vrst embalaže, s katero lahko ustvarimo krogotok zapiranja snovnih tokov, je tudi tako imenovana embalaža Tetra Pak oziroma kartonska embalaža za mleko, sokove in ostalo (KEMSO), včasih poimenovana tudi 'sestavljena embalaža'. Njena ključna surovina je celuloza, ki jo primarno dobivamo s sečnjo dreves in predelavo lesa. Sekundarno pa lahko celulozo pridobimo tudi z recikliranjem odpadne embalaže KEMSO (Tetra Pak). Iz nje lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze, s čimer ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.

Pri zapiranju snovnih tokov embalaže KEMSO zaenkrat po recikliranju ne moremo pridobivati surovine za novo embalažo KEMSO, temveč iz recikliranih surovin dobimo izdelke za drugi namen uporabe: med drugimi nastane tudi higiensko-papirna konfekcija (HPK), kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir. Z namenskim usmerjanjem embalaže KEMSO v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja, za kar skrbi DROE Unirec, zapiramo snovni krog.

Print

Število ogledov (14909)/Komentarji (0)

Dokumenti za prenos

x