Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Srečanje KS Žabja vas - povzetek

 • 26 februar 2024
 • Avtor: marko
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
Srečanje KS Žabja vas - povzetek

V Komunali Novo mesto d.o.o. smo v začetku leta v Krajevni skupnosti Žabja vas uvedli pilotni projekt individualnega zbiranja komunalnih odpadkov. Krajane smo  z njim seznanili na srečanju 12. februarja 2024 v prostorih Krajevne skupnosti Žabja vas.  

V uvodnem delu smo predstavili namen pilotnega projekta individualnega zbiranja odpadkov in aktivnosti, ki smo jih v okviru izvajanja projekta že uresničili.  S projektom smo začeli v začetku meseca januarja. Vsako gospodinjstvo je, glede na število prijavljenih oseb,  prejelo ustrezni volumen zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in vreče za zbiranje odpadne embalaže. Ob dostavi so krajani prejeli tudi obvestilo in navodila o individualnem načinu zbiranja odpadkov, ter urnik odvoza komunalnih odpadkov.  

V mesecu februarju smo vsakemu gospodinjstvu ponovno dostavili dodatne vreče za zbiranje odpadne embalaže in krajane povabili na srečanje. Na njem smo jim natančno predstavili transportno pot oziroma lokacije prevzemnih mest, kamor uporabniki odložijo odpadke. Prisluhnili smo krajanom, ki so se udeležili srečanja in jim odgovorili na vprašanja. 

Obvestilo – ne bo pitne vode

na območju naselja Trška gora in Sevno v Mestni občini Novo mesto

 • 23 februar 2024
 • Avtor: marko
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
Obvestilo – ne bo pitne vode

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Trška gora in Sevno v Mestni občini Novo mesto, da v ponedeljek, 26.2.2024 ne bo pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del. Dela se bodo izvajala od 8.00 do predvidoma 13.00 ure.
V primeru slabega vremena se dela ne bodo izvajala.

Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Razvojni inženir za področje splošne komunale, 1 zaposlitev

 • 21 februar 2024
 • Avtor: marko
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, objavlja prosto delovno mesto, za določen čas, s polnim delovnim časom:

• Razvojni inženir za področje splošne komunale, 1 zaposlitev.

Delovno mesto Razvojni inženir za področje splošne komunale je z dnem 21. 2. 2024, objavljeno tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zahtevani pogoji so navedeni v priloženi prilogi Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela pod registrsko številko: PE44837 - Razvojni inženir za področje splošne komunale (vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si).

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Čistilka/skrbnica prostorov, 1 zaposlitev

 • 21 februar 2024
 • Avtor: marko
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktor Bojan Kekec, objavlja prosto delovno mesto, za določen čas, s krajšim delovnim časom (30 ur tedensko):

• Čistilka/skrbnica prostorov, 1 zaposlitev.

Delovno mesto Čistilka/skrbnica prostorov je z dnem 21. 2. 2024, objavljeno tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zahtevani pogoji so navedeni v priloženi prilogi Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela pod registrsko številko: PE44931 - Čistilka/skrbnica prostorov (vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si).

Obvestilo – ne bo pitne vode

na območju naselja Podgora in Podreber v občini Straža

 • 19 februar 2024
 • Avtor: marko
 • Število ogledov: 0
 • 0 Komentarji
Obvestilo – ne bo pitne vode
Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Podgora in Podreber v občini Straža, da danes 19.2.2024 ne bo pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del. Dela se bodo izvajala od 9.00 do predvidoma 11.00 ure.

Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
RSS
12345678910Zadnje

Novice

»KEMSO« - KROŽNO GOSPODARSTVO

»KEMSO« - KROŽNO GOSPODARSTVO

Avtor: Sonja Kolenc/ponedeljek, 11. januar 2016/Kategorije: Novice

Oceni članek:
Neocenjeno

»KEMSO DOSLEDNO ZA NAŠ HIGIENSKI PAPIR«

Akcija zbiranja odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo
(KEMSO ali odpadna embalaža Tetra Pak) v šolah

Šole vključene v projekt:
OŠ Center s podružnično šolo Mali Slatnik
OŠ Bršljin
OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
OŠ Frana Metelka Škocjan s podružnično šolo Bučka


Namen in cilji akcije
• Zbiranje odpadne KEMSO (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v izbranih šolah na območju Komunale Novo mesto z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.
• Ozaveščati otroke, učitelje in starše, da je odpadno KEMSO mogoče reciklirati in v obliki drugega izdelka ponovno uporabiti.
• Spodbuditi lokalno skupnost, da zberejo čim več odpadne KEMSO, ki gre nato v predelavo in iz nje med drugim nastane higiensko-papirna konfekcija v obliki papirnatih robčkov, papirnatih brisač in toaletnega papirja.
• Pilotni primer v Sloveniji: Komunala Novo mesto zbrano KEMSO namensko usmerja v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe in postopoma vzpostavlja lasten snovni krog v lokalni skupnosti.


Kaj je KROŽNO GOSPODARSTVO ali ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV?
Obseg proizvodnje in potrošnje v Evropski uniji za več kot dvakrat presega zmogljivosti naravnega okolja, v katerem živimo. Zato je nujen prehod v krožno gospodarstvo, ki zagotavlja t.i. zapiranje snovnih tokov. S tem namenom bo Evropska unija do konca leta 2015 sprejela še bolj konkretne ukrepe, ki naj bi spodbujali projekte krožnega gospodarstva.

Zapiranje snovnih tokov ali krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali. Za uresničevanje zapiranja snovnih tokov obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. Tako iz odpadka nastane reciklirana surovina za novi izdelek, ki nastane na enega od dveh načinov:
1) prvi način je, da iz odpadnih materialov nastanejo nove surovine, iz katerih izdelamo nove izdelke za drugi namen uporabe kot prvotni izdelek;
2) drugi način, nekakšna nadgradnja ali višji cilj pa je, da odpadni material predelamo in obdelamo tako, da je primeren za vnovično uporabo za enak izdelek.


• ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV EMBALAŽE KEMSO
Ena od vrst embalaže, s katero lahko ustvarimo krogotok zapiranja snovnih tokov, je tudi tako imenovana embalaža Tetra Pak oziroma kartonska embalaža za mleko, sokove in ostalo (KEMSO), včasih poimenovana tudi 'sestavljena embalaža'. Njena ključna surovina je celuloza, ki jo primarno dobivamo s sečnjo dreves in predelavo lesa. Sekundarno pa lahko celulozo pridobimo tudi z recikliranjem odpadne embalaže KEMSO (Tetra Pak). Iz nje lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze, s čimer ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.

Pri zapiranju snovnih tokov embalaže KEMSO zaenkrat po recikliranju ne moremo pridobivati surovine za novo embalažo KEMSO, temveč iz recikliranih surovin dobimo izdelke za drugi namen uporabe: med drugimi nastane tudi higiensko-papirna konfekcija (HPK), kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir. Z namenskim usmerjanjem embalaže KEMSO v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja, za kar skrbi DROE Unirec, zapiramo snovni krog.

Print

Število ogledov (14909)/Komentarji (0)

Dokumenti za prenos

x