URNIK REDNEGA ODVOZA ODPADKOV V LETU 2024

Vavta vas in Rumanja vas v občini Straža

Datum objave: torek, 04. junij 2024

Začenjamo z novim, individualnim načinom zbiranja komunalnih odpadkov!

Prvi odvoz odpadne embalaže se bo izvedel v sredo, 5.6.2024 in odvoz mešanih komunalnih odpadkov v četrtek, 6.6.2024.

MESEC

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

EMBALAŽA

JUNIJ

ČETRTEK (06.06.2024 in 20.06.2024)

SREDA (05.06.2024 in 19.06.2024)

JULIJ

ČETRTEK (04.07.2024 in 18.07.2024)

SREDA (03.07.2024, 17.07.2024 in 31.07.2024)

AVGUST

SREDA in ČETRTEK (01.08.2024, 14.08.2024 in 29.08.2024)

SREDA (14.08.2024 in 28.08.2024)

SEPTEMBER

ČETRTEK (12.09.2024 in 26.09.2024)

SREDA (11.09.2024 in 25.09.2024)

OKTOBER

ČETRTEK (10.10.2024 in 24.10.2024)

SREDA (09.10.2024 in 23.10.2024)

NOVEMBER

ČETRTEK (07.11.2024 in 21.11.2024)

SREDA (06.11.2024 in 20.11.2024)

DECEMBER

ČETRTEK (05.12.2024 in 19.12.2024)

SREDA (04.12.2024 in 18.12.2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabojniki morajo biti na dan odvoza odpadkov na prevzemnem mestu oz. najbližje transportni poti najkasneje do 6. ure zjutraj.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se bo izvajal vsaki drugi teden v mesecu.

Odvoz odpadnega papirja, stekla in biorazgradljivih odpadkov bo še naprej potekal skladno z objavljenim urnikom na naši spletni strani: Urnik odvoza odpadkov (komunala-nm.si)

Za več informacij smo na voljo na e-naslovu: info@komunala-nm.si.

Ne spreglejte obvestila in urnika odvoza! Pravilno ločujmo odpadke!

Vsebinsko kazalo