Objava prostega delovnega mesta

Pomožni delavec vodooskrbe

Datum objave: torek, 21. maj 2024

Komunala Novo mesto d.o.o.,  Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktor Bojan Kekec,objavlja prosto delovno mesto, za določen čas, s polnim delovnim časom:

Delovno mesto Pomožni delavec vodooskrbe je z dnem 21. 5. 2024, objavljeno tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zahtevani pogoji so navedeni v priloženi prilogi Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela pod registrsko  številko: PG66605 -  Pomožni delavec vodooskrbe (vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si).

Vsebinsko kazalo