URNIK REDNEGA ODVOZA ODPADKOV V LETU 2024 za naselje ŠENTJERNEJ

Datum objave: četrtek, 09. maj 2024

   Prvi odvoz mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže in biorazgradljivih odpadkov se je začel v četrtek, 04.04.2024.

 

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

EMBALAŽA

BIORAZGRADLJIVI ODPADKI

ARIL

04. in 18.

04. in 18.

04., 11., 18. in 25.

MAJ

02., 16. in 30.

02., 16. in 30.

02., 09. 16., 23. in 30.

JUNIJ

13. in 27.

13. in 27.

06., 13., 20. in 27.

JULIJ

11. in 25.

11. in 25.

04., 11., 18. in 25.

AVGUST

08. in 22.

08. in 22.

01., 08., 14., 22. in 29.

SEPTEMBER

05. in 19.

05. in 19.

05., 12., 19. in 26.

OKTOBER

03., 17. in 31.

03., 17. in 31.

03., 10., 17., 24. in 31.

NOVEMBER

14. in 28.

14. in 28.

07., 14., 21. in 28.

DECEMBER

12. in 26.

12. in 26.

05., 12., 19. in 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi zabojniki morajo biti na dan odvoza odpadkov najpozneje do 6. ure zjutraj na prevzemnem mestu oz. najbližje transportni poti (s katero smo vas seznanili).  

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže bo vsak drugi teden v mesecu, odvoz biorazgradljivih odpadkov bo do konca meseca oktobra vsak teden v mesecu. Odvoz biorazgradljivih odpadkov v zimskih mesecih (od novembra do marca) bo prilagojen glede na vremenske pogoje in količino zbranih odpadkov.

Odvoz odpadnega papirja in stekla bo še naprej potekal skladno z objavljenim urnikom : Urnik odvoza odpadkov (komunala-nm.si)

Za več informacij smo na voljo na e-naslovu: tina.potez@komunala-nm.si ali telefonsko: 07 39 32 492. 

Vsebinsko kazalo