AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI ŠENTJERNEJ

Datum objave: sreda, 08. maj 2024

V soboto, 11. maja 2024, bo Komunala Novo mesto d.o.o. v sodelovanju z Občino Šentjernej organizirala akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki se bo izvajala na omenjen datum med 10. in 13. uro na lokaciji pred gasilskim domom Šentjernej.

Doslej smo bili vajeni tovrstnih akcij v jesenskem terminu, vendar smo se odzvali na predloge občanov in dodali še en spomladanski termin zbiranja.

Občani lahko na ta dan na lokacijo Gasilskega doma Šentjernej prinesejo sledeče nevarne odpadke:

• odpadna motorna in ostala olja,

• odpadna škropiva, zdravila in druge fitofarmacevtske pripravke,

• odpadne barve, lake, topila, smole, lepila, hladilne tekočine, kite, kozmetične izdelke,

• onesnažene sode (do 200 l),

• svinčene akumulatorje in ostali baterijske vložke,

• ostale kemikalije iz gospodinjstev,

• zaoljene krpe, filtri, zaščitna sredstva.

Do omenjenega datuma lahko občani svoje nevarne odpadke odložijo tudi v Zbirno-reciklažnem centru Novo mesto, ki pa je na voljo občanom tudi izven terminov akcije zbiranja nevarnih odpadkov – torej vse leto.

Za dodatne informacije in smo vam na voljo na telefonski številki 07 39 32 450 ali na elektronski pošti: info@komunala-nm.si

Vsebinsko kazalo