Objava prostega delovnega mesta

Čistilka/skrbnica prostorov

Datum objave: torek, 23. april 2024

Komunala Novo mesto d.o.o.,  Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktor Bojan Kekec, objavlja prosto delovno mesto, za določen čas, s krajšim delovnim časom (30 ur tedensko):

Delovno mesto Čistilka/skrbnica prostorov je z dnem 23. 4. 2024, objavljeno tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zahtevani pogoji so navedeni v priloženi prilogi Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela pod registrsko  številko: PG03983 -  Čistilka/skrbnica prostorov (vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si).            

Vsebinsko kazalo