Prvi rezultati pilotnega projekta

Individualno zbiranje odpadkov v Žabji vasi

Datum objave: torek, 16. april 2024

Pred štirimi meseci smo v KS Žabja vas uvedli poskusni, individualni sistem zbiranja komunalnih odpadkov.

➡ Lahko sporočimo prve rezultate:

- količina mešanih komunalnih odpadkov je manjša za 40 odstotkov, v primerjavi s prejšnjim, integralnim načinom zbiranja odpadkov iz gospodinjstev

- delež zbrane odpadne embalaže pa je večji

Krajani KS Žabja vas so se odgovorno vključili v pilotni projekt. Upoštevajo naša navodila in odpadke odložijo ob transportni poti.

V petek, 12. 4. 2024, smo na terenu preverili ločevanje odpadkov. Ugotovili smo, da posamezna gospodinjstva ne upoštevajo navodil in odložijo odpadno embalažo v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Vsebinsko kazalo