Vzdrževanje čistilnih naprav

Datum objave: torek, 26. marec 2024

Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja z devetnajstimi čistilnimi napravami v šestih občinah. Gre za naprave za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšujejo ali odpravljajo njeno onesnaženost in s tem prispevajo k zaščiti naravnih vod.

Čistilne naprave ustrezno vzdržujemo. Na ČN Globodol smo zamenjali usedalnik. Dotrajanega smo nadomestili z močnejšim in obstojnejšim.

Na ČN Gumberk so naši delavci temeljito očistili rob biološkega bazena, očistili streho na objektu, žlebove in okolico.

Vsebinsko kazalo