Trdota vode je sestavljena iz začasne trdote (ali karbonatne trdote) in trajne trdote (ali nekarbonatne trdote).

Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. in ovirajo prenos toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in pralnih praškov.

Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne oborijo sodijo v trajno trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.).

V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja kjer voda izvira in od kemične sestave podlage preko katere teče. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin (CaCO3 – apnenčasta podlaga, CaMg(CO3)2 – dolomitska podlaga, CaSO4 – predeli z depoziti sadre). K trdoti vode seveda prispevajo tudi drugi ioni, vendar v znatno manjši meri: Na+, K+, Cl- in drugi (odvisno od kamenin).

1996-1999 2000-2004 2009 2016 2019 2022
VODOVODNI SISTEMI SKUPNA TRDOTA (°N) SKUPNA TRDOTA (°N) SKUPNA TRDOTA (°N) SKUPNA TRDOTA (°N) SKUPNA TRDOTA (°N) SKUPNA TRDOTA (°N)
ŽBK GLOBOČEC 13 15,6 12,6 14,5
BRUSNICE 12,5 13,8 13,8 11,3 18,8 13,0
BUČKA 21,5 18,1 17,1 18,2
DOL.TOPLICE 12,5 14 14 14,5 15 15
GABRJE 18,5 18,5 18,5 16,6 15,7 16,7
GORENJI SUHADOL 21,5 21,5 21,5 20,5 20,4 19,9
GORNJI . KRIŽ 15,8 15,6 14,7 15,4
HRASTJE 21 18,9 18,9 19,3 21,7 15,6
JAVOROVICA 14,6 14,2 14,2 14,1 15,1 14,7
JELENDOL 20,1 19,7 17,2 18
KAMENJE 14,4 14,4 14,4 13,8 12,8 14
MIRNA PEČ 14,8 15,3 15,9 13,9
NM JEZERO 13,6 15,5 15,5 15,2 14,1 14,7
NM STOPIČE 11,7 13,7 13,7 14,1 14,6 13,5
STARE ŽAGE 19,6 16 16,1 16,1
ŠKOCJAN 18,9 17,6 17,6 17,9 17,5 17,8
VRHPOLJE 19,4 18,9 18,9 17,6 19,7 20,3
ŽBK NC ViV 13,8
ŽBK SMUKA HYDROVOD 10
ŽDINJA VAS 14,3 12,8 12,8 11,6 12,8

Legenda

 • 0 – 4 °dH zelo mehka (destilirana voda)
 • 4 – 8 °dH mehka voda (deževnica)
 • 8 – 18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)
 • 18 – 30 °dH trda voda
 • nad 30 °dH zelo trda voda
Kemične reakcije

Pri segrevanju vode pride do razkroja kalcijevega hidrogenkarbonata, izloča se kalcijev karbonat, izhaja tudi ogljikov dioksid:
Ca(HCO3)2(aq) ------> CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)

Obe reakciji sta pomembni tudi pri kraških pojavih, tako pri nastanku kapnikov, kraških jam in vrtač. Raztapljanje apnenčastih kamnin poteka po enačbi:
CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) ------> Ca(HCO3)2(aq)
Kalcijev karbonat je v vodi zelo slabo topen, ob prisotnosti ogljikovega dioksida pa poteče reakcija do kalcijevega hidrogenkarbonata, ki pa je dobro topen.

Ste vedeli

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione, zaradi katerih se pogosto pojavlja vodni kamen.

Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se ne pojavi vodni kamen.

Trdoto lahko izražamo z različnimi merili.
Standardizirana enota je izražena v miligramih kalcijevega karbonata na liter (mg/L CaCO3), pogosto pa se uporabljajo nemške trdotne stopinje (°dH), kjer ena stopinja pomeni vsebnost 1 mg CaO na 100 mL vode (oziroma 10 mg CaO na 1 L vode).

 • mmol/L – mmol CaCO3 na 1 L vode
 • mg/L – mg CaCO3 na 1 L vode
 • ppm (parts per million masa/volumen) – 1 g CaCO3 na 1000 L vode oz. 1 mg CaCO3 na 1 L vode

Različne "stopinje":

 • Nemške stopinje (°dH) – 1 °dH ustreza 1 mg CaO v 100 mL vode
 • Francoske stopinje (°fH) – 1 °fH ustreza 1 mg CaCO3 v 100 mL vode
 • Clarkove stopinje (°Clark)/Angleške stopinje (°E) – 1 °Clark ustreza 1 grain CaCO3 v 1 imperialni galoni vode
 • Ameriške stopinje (°trdote) – 1 °trdote ustreza 1 mg CaCO3 v 1 L vode (= 1 mg/L ali 1 ppm)

Preračun trdnotnih lestvic

    °dH °e °fH ppm mmol/l
Nemške stopinje 1°dH 1 1,253 1,78 17,8 0,1783
Angleške stopinje 1°e 0,789 1 1,43 14,3 0,142
Francoske stopinje 1°fH 0,560 0,702 1 10 0,1
Ameriške stopinje 1ppm 0,056 7,02 10,00 100,0 1
mmol/l 1mmol/l 5,6 7,02 10,00 100,0 1
Vsebinsko kazalo