Objava prostega delovnega mesta

Strojnik gradbene mehanizacije

Datum objave: petek, 24. maj 2024

Komunala Novo mesto d.o.o. objavlja prosto delovno mesto, za določen čas, s polnim delovnim časom: Strojnik gradbene mehanizacije, 2 zaposlitvi.

Delovno mesto Strojnik gradbene mehanizacije je z dnem 24. 5. 2024, objavljeno tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za prijavo je 10 dni in začne teči naslednji dan po objavi.

Z izbranima kandidatoma bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Zahtevani pogoji so navedeni v priloženi prilogi Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela pod registrsko  številko: PG79810 -  Strojnik gradbene mehanizacije (vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si).

Vsebinsko kazalo