Inovativnost v našem podjetju

Inovacije 2023

Datum objave: sreda, 20. marec 2024

Vse zaposlene spodbujamo k inovativnosti. Nove zamisli, posodobljeni tehnološki postopki in boljše rešitve v delovnem procesu so pomembni tudi v javnem podjetju. Inovacijskih predlogov je vsako leto več. Najpogosteje jih predlagajo zaposleni v Sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter v Sektorju vodooskrbe. 

Inovator leta 2023 v našem podjetju je SIMON LUKŠIČ. V Sektorju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki ga vodi, je z virtualizacijo nadgradil sistem sušenja blata. Inovacija je koristna za celotno podjetje, ker je z njo posodobljen nadzor nad vsemi sistemi  in nam omogoča stalen pregled dogajanja na terenu. Zaposlene ves čas spodbujamo k inovativnosti. Inovatorje tudi nagradimo. Denarna nagrada se giblje od 50 eur bruto na zaposlenega, do 10 odstotkov vrednosti ocenjenega učinka inovacije. Zaposleni, ki odda največ najboljših predlogov se lahko odloči za 7-dnevni, brezplačni najem ene od počitniških kapacitet, s katerimi razpolaga podjetje.

 

  

 

Vsebinsko kazalo