Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Poslanstvo, vizija, strategija

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo družbe je ljudem zagotoviti kvalitetno komunalno storitev in s tem omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju. Doseganje le tega pa si prizadevamo z izvajanjem kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike.

Tako bomo s svojim izvajanjem osnovne dejavnosti opravljanja gospodarske javne službe zagotavljali :

  • zanesljivost oskrbe s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo,
  • nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
  • zakonsko predpisano učinkovitost čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi na lokaciji Ločna v Novem mestu in ostalih lokalnih čistilnih napravah ter
  •   učinkovitega izvajanja sistema ločenega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

 

Vizija

Vizija družbe je postati vodilni izvajalec storitev oskrbe uporabnikov s storitvami, ki se izvajajo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb v regiji.

Z razvijanjem vrednot pripadnosti in lojalnosti zaposlenih vlagamo v njihovo znanje in s tem zagotavljamo  njihovo socialno varnost , strankam in okolju pa prijazno podjetje.

Strategija vodenja javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Komunala ne obstaja zaradi same sebe. V prostoru je zato, da bi čim bolje nagovarjala potrebe in želje uporabnikov ter ostalih deležnikov, ki v podjetje polagajo svoje zaupanje. Kot narekuje ime, mora biti vselej v službi skupnosti, v službi lokalnega prebivalstva. Odgovornost in skrb bo pripadala v prvi vrsti njim – prebivalkam in prebivalcem osmih občin v katerih Komunala opravlja svoje dejavnosti. Najsi gre za družbeni, ekonomski ali okoljski razvoj Dolenjske in Suhe Krajine bo Komunala v času mojega vodenja vedno in povsod na strani tu živečih ljudi.