• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Katalog

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto

Odgovorna uradna oseba:

Bojan Kekec, mag.

Datum prve objave kataloga:

02.11.2004

Datum zadnje spremembe:

01.3.2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.komunala-nm.si

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.

 

 Celotna vsebina kataloga se nahaja TUKAJ

Tabela 1 – Informacije javnega značaja – podatki o poslih (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)
Tabela 2- Informacije javnega značaja (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)