Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Javna naročila

NABAVA VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI – 1. in 2. popravek 25 oktober 2021

NABAVA VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI – 1. in 2. popravek

Oznaka javnega naročila na portalu javnih naročil JN006551/2021-B01, Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), 2021/S 187-486011

Na Portalu javnih naročil sta bila objavljena popravka javnih naročil:
1. Popravek:
Naročnik je zaradi lažje in referenčne primerjave uskladil tehnične pogoje med obema variantama v delu, ki se nanaša na tehnični opis za samo šasijo vozila in stresalni mehanizem.

2. Popravek:
Rok za elektronsko oddajo ponudb je podaljšan: do 2.11.2021 do 10.00 ure.
Rok za elektronsko odpiranje ponudb podaljšano na: 2.11.2021 ob 10:05, na naslovu: https://ejn.gov.si.
Naročnik je pri sklopu 3 podaljšal rok za dobavo iz 10 na največ 13 mesecev, poleg USB priključka dopustil tudi Bluetooth povezavo.

NABAVA VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI 25 september 2021

NABAVA VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI

Oznaka na portalu javnih naročil JN006551/2021-B01, Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), 2021/S 187-486011

Na Portalu javnih naročil je bil 24.9.2021 objavljen razpis NABAVA VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI
Rok za elektronsko oddajo ponudb: do 27.10.2021 do 10.00 ure

JAVNA DRAŽBA 23 avgust 2021

JAVNA DRAŽBA

PRODAJA RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47713- ZDU-1G, 50/14, 90714 – ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa komisije za odpis in odprodajo osnovnih sredstev, z dne 19.08.2021, objavlja javno dražbo za prodajo rabljenega tovornega vozila.

JAVNA DRAŽBA 26 julij 2021

JAVNA DRAŽBA

PRODAJA RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47713- ZDU-1G, 50/14, 90714 – ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa komisije za odpis in odprodajo osnovnih sredstev, z dne 5.3.2021, objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA.
VZDRŽEVANJE VOZIL IN STROJEV- VZDRŽEVANJE TOVORNIH IN DELOVNIH VOZIL S SMETARSKIMI IN KANALIZACIJSKIMI NADGRADNJAMI IN STROJEV 21 maj 2021

VZDRŽEVANJE VOZIL IN STROJEV- VZDRŽEVANJE TOVORNIH IN DELOVNIH VOZIL S SMETARSKIMI IN KANALIZACIJSKIMI NADGRADNJAMI IN STROJEV

Oznaka na portalu javnih naročil JN006653/2020-B01, Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 208-508169

Na Portalu javnih naročil je bil dne 20.5.2021 objavljen razpis VZDRŽEVANJE VOZIL IN STROJEV- VZDRŽEVANJE TOVORNIH IN DELOVNIH VOZIL S SMETARSKIMI IN KANALIZACIJSKIMI NADGRADNJAMI IN STROJEV

Rok za elektronsko oddajo ponudb: do 23.6.2021 do 9.00 ure

RSS
12345678910Zadnje