Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Javna naročila

15 december 2022

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO VOZILA

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO VOZILA

NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (matična številka: 5073120000, ID št. Za DDV: SI 13503766).
Javno dražbo bo vodila pristojna komisija, imenovana s strani direktorja podjetja.

PREDMET PRODAJE, IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA IN VIŠINA VARŠČINE
 Premičnina oziroma rabljeno vozilo MERCEDES BENZ AXSOR 1833 L-ATRIK
- vrsta in opis vozila, tehnični podatki, registrska številka, leto izdelave, številka šasije in izklicna cena so razvidni iz priloge te objave.
Ogled predmeta javne dražbe:
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo je možen na dvorišču sedeža Komunale Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, od 6.00 ure do 14.00 ure.
Višina varščine in višanje izklicne cene:
Ponudniki morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, ki vsebuje DDV, na transakcijski račun Komunale Novo mesto d.o.o., SI56 03150 1000002272 pri SKB banki d.d., sklic na št. SI 99 in namen: varščina in navedba dražbene št. in tip vozila, razvidne iz priloge.
Z vplačilom varščine se ponudnik obveže, da bo pristopil k javni dražbi in sprejme razpisne pogoje javne dražbe. Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino ali bo zadržana, v primerih določenih v nadaljevanju. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 7 dni po opravljeni javni dražbi.

DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE.
Javna dražba bo potekala dne 22.12.2022, na sedežu podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, v sejni sobi podjetja ob 12.00 uri.

Dokumenti za prenos

Print
 

x