• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Javna naročila

VZDRŽEVANJE VOZIL IN STROJEV- VZDRŽEVANJE TOVORNIH IN DELOVNIH VOZIL S SMETARSKIMI IN KANALIZACIJSKIMI NADGRADNJAMI IN STROJEV 21 maj 2021

VZDRŽEVANJE VOZIL IN STROJEV- VZDRŽEVANJE TOVORNIH IN DELOVNIH VOZIL S SMETARSKIMI IN KANALIZACIJSKIMI NADGRADNJAMI IN STROJEV

Oznaka na portalu javnih naročil JN006653/2020-B01, Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 208-508169

Na Portalu javnih naročil je bil dne 20.5.2021 objavljen razpis VZDRŽEVANJE VOZIL IN STROJEV- VZDRŽEVANJE TOVORNIH IN DELOVNIH VOZIL S SMETARSKIMI IN KANALIZACIJSKIMI NADGRADNJAMI IN STROJEV

Rok za elektronsko oddajo ponudb: do 23.6.2021 do 9.00 ure

JAVNA DRAŽBA 10 marec 2021

JAVNA DRAŽBA

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47713- ZDU-1G, 50/14, 90714 – ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa komisije za odpis in odprodajo osnovnih sredstev, z dne 5.3.2021, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO RABLJENEGA TOVORNEGA VOZILA

 

Popravek razpisa PREVZEM IN OBDELAVA ODPADNE EMBALAŽE - 1. popravek 22 februar 2021

Popravek razpisa PREVZEM IN OBDELAVA ODPADNE EMBALAŽE - 1. popravek

Oznaka na portalu javnih naročil: JN000498/2021-K01

Na Portalu javnih naročil je bil objavljen 1. popravek razpisa PREVZEM IN OBDELAVA ODPADNE EMBALAŽE.
JAVNA DRAŽBA 17 februar 2021

JAVNA DRAŽBA

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO RABLJENIH AVTOMOBILOV

PREDMET PRODAJE, IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA IN VIŠINA VARŠČINE
Premičnine oziroma rabljena vozila so razvidna iz priloge 1 te objave:
- vrsta in opis vozila, tehnični podatki, registrska številka, leto izdelave, številka šasije in izklicna cena so razvidni iz priloge te objave.
Ogled predmetov javne dražbe:
Ogled premičnin, ki so predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo je možen na dvorišču sedeža Komunale Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto, od 6.00 ure do 14.00 ure.
PREVZEM IN OBDELAVA ODPADNE EMBALAŽE 2 februar 2021

PREVZEM IN OBDELAVA ODPADNE EMBALAŽE

Oznaka na portalu javnih naročil JN000498/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL).

Na Portalu javnih naročil je bil dne 29.1.2021 objavljen razpis PREVZEM IN OBDELAVA ODPADNE EMBALAŽE
Rok za elektronsko oddajo ponudb: do 23.2.2021 do 10.00 ure
Elektronsko odpiranje ponudb: 23.2.2021 ob 10:05

RSS
12345678910Zadnje