Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Osebna izkaznica

Poslovna stavba Komunala Novo mesto

Komunala Novo mesto

Upravna stavba Komunale Novo mesto d.o.o. se nahaja na Podbevškovi ulici 12 (obrtna cona Cikava) v Novem mestu.

Matična številka: 5073120
Id. številka za DDV: SI13503766
Transakcijski račun: 03150-1000002272 odprt pri SKB banki

Šifra dejavnosti: 36.000

Pokličete nas lahko na številko telefona: 07/ 3932 450.

 

 

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, SRG 94/02449 Št. vložka: 1/00098/00
Predsednik nadzornega sveta dr.Tomaž Savšek. Osnovni kapital 3.939.510,00 EUR

URADNE URE PODJETJA:

Ponedeljek: 8:00 – 13:00
Sreda: 8:00 – 13:00
Petek: 8:00 – 13:00


SEZNAM URADNIH OSEB V PODJETJU KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.:

Bojan Kekec - direktor - odgovorna uradna oseba

Damir Franko - Izdaja projektnih pogojev in smernic

Ponedeljek 8:00 - 10:00 10:30 - 13:00
Sreda 8:00 - 10:00 10:30 - 13:00
Petek 8:00 - 10:00 10:30 - 13:00


Andrej Štepec - Izdaja projektnih pogojev in smernic

Ponedeljek 8:00 - 10:00 10:30 - 13:00
Sreda 8:00 - 10:00 10:30 - 13:00
Petek 8:00 - 10:00 10:30 - 13:00


Eva Filej Rudman
- Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Uradne ure:
Ponedeljek: 8:00 – 13:00
Sreda: 8:00 – 13:00
Petek: 8:00 – 13:00 

DokumentIzjava o varovanju osebnih podatkov.

 

        

Razvojna strategija družbe

Vizija

Vizija družbe je biti vsem svojim uporabnikom storitev in okolju prijazna družba.

 

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo družbe je izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, kar omogoča življenje v čistem in zdravem okolju. Svoje poslanstvo gradimo na strokovnosti, temeljnih vrednotah družbe in dolgoletnih izkušnjah na področju izvajanja komunalnih storitev.

 

Vrednote

Pri delovanju so naše vrednote kakovostno in strokovno opravljene storitve, družbena in okoljska odgovornost, skrb za zaposlene in pripadnost družbi.

 

Strateške usmeritve družbe

V danih razmerah bo družba v okviru strateških usmeritev delovala na posameznih področjih za realizacijo ciljev :

 • zagotavljati in izboljševati kakovost in varno oskrbo vseh komunalnih in ostalih storitev,
 • ohraniti zadovoljstvo naših uporabnikov,
 • zagotoviti trajnostni razvoj in nemoteno delovanje javnih služb,
 • zagotavljati ekonomsko učinkovitost poslovanja,
 • ohraniti ekonomsko in socialno varnost zaposlenih,
 • doseganje okoljskih ciljev in odgovornega ravnanja do okolja,
 • uporabnike storitev informirati in obveščati o odgovorni rabi oziroma načinu opravljanja storitev,
 • izvajati aktivnosti v skladu s sprejetimi strategijami,
 • izboljševati storitve in uvajati novosti in
 • krepiti pozitivno javno podobo družbe.

Lokacija podjetja