• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

V Sloveniji je voda pitna - POVSOD

In Slovenia water is drinkable - EVERYWHWRE

  • 22 marec 2019
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 482
  • 0 Komentarji
V Sloveniji je voda pitna - POVSOD
Voda po vsej Sloveniji dosega eno od najvišjih kakovosti na svetu. Pravica do pitne vode je bila leta 2016 zapisana v Ustavo Republike Slovenije.

 

70.a člen ustave

(pravica do pitne vode)
• Vsakdo ima pravico do pitne vode.
• Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.
• Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.
• Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

 

Water throughout Slovenia achieves one of the highest qualities in the world. The right to drinking water was written in the Constitution of the Republic of Slovenia in 2016.


Article 70a
(right to drinking water)
• Everyone has the right to drinking water.
• Water resources shall be a public good managed by the state.
• As a priority and in a sustainable manner, water resources shall be used to supply the population with drinking water and water for household use and in this respect shall not be a market commodity.
• The supply of the population with drinking water and water for household use shall be ensured by the state directly through self-governing local communities and on a not-for-profit basis.

Print
Tagi:
Oceni članek:
Neocenjeno

x
porno