Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

V lanskem letu smo v sklopu projekta »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje« vzpostavili sistematično zbiranje odpadnega jedilna olja na podeželskem območju Mestne občine Novo mesto. Letos, v drugi fazi projekta smo poleg izvajanja aktivnosti iz projekta postavili še dodatnih 10 posod v Mestni občini Novo mesto in še po eno zbirno posodo v Občini Dolenjske in Šmarješke Toplice, Straži, Mirni Peči, Škocjanu in Šentjerneju.
V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto smo uspešno, v različnih medijih predstavili projekt o odpadnem jedilnem olju ter izobraževali osnovnošolce, vrtičkarje in odrasle.
Male gospodinjske posodice smo razdelili med gospodinjstva, po ena pripada brezplačno gospodinjstvu. Občanom Mestne občine Novo mesto so 2,2 litrske gospodinjske posodice še vedno na voljo. Lahko jih prevzamete v svoji krajevni skupnosti in pa tudi na sedežu Komunale Novo mesto na Podbevškovi ulici.
Obvezno je, da doma odpadno jedilno olje zberemo v namenski posodi in ga odnesemo v rumene ulične zbiralnike. Drugačno rokovanje je prepovedano.
Zbirnih lokacij je v Novem mestu 25, ter po ena v sosednjih občinah (6).

Vam najbližjo lokacijo lahko poiščete s klikom na www.ojo.si .

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE
KS Otočec, Dobrava
KS Prečna, Prečna
KS Brusnice, Velike Brusnice
KS Gotna vas, Belokranjska cesta
KS Drska, Irča vas in Ulica Slavka Gruma
KS Šmihel, Vorančeva ulica
KS Regrča vas, Regrča vas
KS Stopiče, Stopiče
KS Gabrje, Šumeči potok
KS Birčna vas, Stranska vas
KS Dolž, Šolska cesta
KS Uršna Sela, Vaška cesta
KS Podgrad, Podgrad
KS Bučna vas, Ljubljanska cesta
KS Karteljevo, Dolenje Karteljevo
KS Žabja vas, Lobetova ulica
KS Bršljin – na križišču policije in šole
KS Mestne njive, garaže pri otroškem igrišču
KS Majde Šilc, Ragovska, pri avtobusni postaji
KS Mali Slatnik, pri avtobusni postaji in v ZRC-ju na Podbevškovi ulici
KS Ločna-Mačkovec, pri pokopališču
KS Center, Sokolska ulica
KS Kandija Grm, Smrečnikova ulica


Občina Dolenjske Toplice
Občina Mirna Peč
Občina Straža
Občina Šentjernej
Občina Škocjan
Občina Šmarješke Toplice


»Projekt je bil prijavljen na javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.«

 
Tagi:
Oceni članek:
Neocenjeno

x
hd film izle