• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Zbirajmo odpadno jedilno olje - na bolje

Javno naznanilo

  • 16 junij 2020
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 1415
  • 0 Komentarji
Zbirajmo odpadno jedilno olje - na bolje
Spoštovani občani,
od junija imamo v Mestni občini Novo mesto na voljo petnajst zbiralnikov za odpadno jedilno olje.
Obvezno je, da doma odpadno jedilno olje zberemo v namenski posodi in ga zlijemo v rumene ulične zbiralnike. Drugačno rokovanje je prepovedano. Edini pravi način je:
1. Olje ohladimo.
2. Olje zlijemo v namensko posodo.
3. Olje odnesemo in zlijemo v ulični zbiralnik za olje.

 

»Projekt je bil prijavljen na javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.«

 

Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.

Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla.

 

Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.

 

Odpadna jedilna olja, ki se prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, je PREPOVEDANO mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in jih je treba prepuščati v za to namenjenih posodah ali zabojnikih.

 

Za lažje zbiranje odpadnega jedilnega olja imamo za občane Mestne občine Novo mesto na voljo male gospodinjske posodice za zbiranje odpadnega olja.

 

V letošnjem letu nameravamo kupiti še cca 15 uličnih zbiralnikov. Postavili jih bomo v občini Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Šentjernej, Žužemberk, Straža ter še dodatno v MO Novo mesto.
Print
 
Tagi:
Oceni članek:
5.0

x