• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

DELOVANJE POGREBNE SLUŽBE

Korona virus - nova navodila

  • 31 marec 2020
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 1921
  • 0 Komentarji
DELOVANJE POGREBNE SLUŽBE
Zaradi nastale situacije ob širjenju Korona virusa so bili v skladu z navodili NIJZ sprejeti sledeči ukrepi, ki veljajo v vseh primerih prevzema, prevoza in pogrebov pokojnikov in veljajo do preklica! Na podlagi spremenjene zakonodaje – omejevanje gibanja ljudi so navodila za izvajanje pogrebne dejavnosti naslednja.

NAROČILO PREVZEMA POKOJNIKA

• naročilo se obvezno izvede najprej s telefonskim klicem na številki 07 3932 390 ali 041 746 327
• ob klicu o smrti posebej opozorite, če je imel pokojni kakršnekoli znake okužbe z virusom Covid-19 oziroma korona virusom in ali ima take znake kdo od svojcev ali pa se kdo od svojcev nahaja v samo izolaciji ali karanteni
PRIHOD POGREBNEGA MOŠTVA PO POKOJNIKA NA DOM
• prevzem, prevoz in pogreb pokojnika ob sporočenih pogojih iz zgornje alineje bo potekal v skladu s priporočili NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) za postopanje z umrlimi s sumom na COVID-19 ter v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje v primerih smrti zaradi nalezljivih bolezni; pogrebno moštvo bo v tem primeru uporabilo ustrezno zaščitno opremo in razkužilna sredstva
• ob prihodu pogrebne ekipe po pokojnika se strogo držite njihovih navodil
• v vsakem primeru je ob prihodu pogrebne ekipe lahko prisoten največ eden od svojcev, ki se je pred prihodom ekipe ustrezno razkužil in je od posameznikov pogrebnega moštva oddaljen vsaj 2 metra
UREJANJE DOKUMENTACIJE IN NAROČANJE POGREBOV
• osebni prihodi svojcev oz. ostalih strank v prostore pogrebne službe brez dovoljenja zaposlenih so prepovedani
• zdrav svojec pokojnika bo dokumente za naročilo pogreba urejal skladno z navodili zaposlenega
• izmenjava dokumentov in dokumentacije bo potekala na način, ki bo preprečeval morebitno širjenje okužb in zagotovil varnost tako za obiskovalce kot za zaposlene
IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI
• na območju pokopališča lahko poteka zgolj ena pogrebna slovesnost naenkrat
• iz predhodnega razloga se bo prilagajalo termin izvedbe pogrebne slovesnosti
• vsi prostori vežic se po izvedbi pogrebne slovesnosti razkužujejo
• od razkužitve do prihoda svojcev naslednjega pogreba mora miniti vsaj 1 ura
• v objektu mrliških vežic je lahko istočasno odprta le ena vežica in v njej se istočasno nahajajo le svojci enega pokojnika
• svojcem pokojnika so na voljo le skupni prostori vežic! Kuhinja, soba za svojce in sanitarije niso na voljo!
• Na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo le izvajalci pogrebnih storitev in ožji družinski člani pokojnika ali člani skupnega gospodinjstva!
• pokojnika se položi v vežico največ 2 uri pred pogrebno slovesnostjo
• kropljenje z vejicami ni mogoče
• starejšim in kroničnim bolnikom se prisostvovanje pogrebni slovesnosti odsvetuje
OBISKI POKOPALIŠČA
Skladno s priporočili NIJZ se v tem času odsvetuje obiske pokopališč
Vse dodatne informacije na dežurnih številkah pogrebne službe 07 3932 390 ali 041 746 327

Tagi:
Oceni članek:
5.0

x