• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Kakovost pitne vode v letu 2019

Vsi vodni viri

  • 17 marec 2020
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 1061
  • 0 Komentarji
Kakovost pitne vode v letu 2019

V letu 2019 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 569 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v dveh odstotkih oziroma v trinajstih vzorcih kar predstavlja 10 mikrobiološko in 3 fizikalno-kemijsko neustreznih. V treh vzorcih je bilo povečano skupno število bakterij pri 37°C, vendar prisotnost omenjenih mikroorganizmov neposredno ne ogroža zdravja ljudi.
Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature v omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml. Vzrok za ostale štiri mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti internega (hišnega) omrežja in posledično povečano število koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem izpiranju so bili ustrezni. Prisotnost clostridium perfingensa se je pojavila v deževnem obdobju, ob povišani motnosti na vodnem viru. Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kakovostna ter mikrobiološko ter fizikalno skladna z normativi, ki jih določa pravilnik o pitni vodi. Analize vode in rezultate si oglejte v pripetem dokumentu.

Dokumenti za prenos

Tagi:
Oceni članek:
Neocenjeno

x