• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

O D L O K o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto

  • 8 avgust 2018
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 955
  • 0 Komentarji
O D L O K o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16, 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 12.7.2018 sprejel O D L O K o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto.

Dokumenti za prenos

Print
Tagi:
Oceni članek:
5.0

x
porno