• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Navodilo za obveščanje uporabnikov

o načinu ter rokih obveščanja o motnjah pri oskrbi s pitno vodo

  • 7 januar 2019
  • Avtor: Sonja Kolenc
  • Število ogledov: 1043
  • 0 Komentarji
Navodilo za obveščanje uporabnikov

Uporabnike vseh sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki so v upravljanju Komunale Novo mesto d.o.o., skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 s spremembami), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012) in veljavnimi odloki o oskrbi s pitno vodo na območju občin seznanjamo z načini obveščanja v primerih vpliva na skladnost (npr. omejitve ali prepovedi uporabe) pitne vode ter motene in prekinjene dobave pitne vode.
Vsa priporočila, navodila in mnenja, ki jih je pripravil NIJZ, kakor tudi ostale informacije so objavljene na spletni strani www.nijz.si.
Za vsak vodovodni sistem imamo izdelan preventivni HACCP sistem, ki omogoča prepoznavanje vseh morebitnih tveganj pri oskrbi s pitno vodo ter njihovo odpravo in vključuje vse aktivnosti pri distribuciji pitne vode. Nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode izvaja strokovno usposobljena ekipa v sodelovanju z nacionalnim laboratorijem. Skladno s HACCP sistemom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov.

Print
 
Tagi:
Oceni članek:
Neocenjeno

x
porno