• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

EasyDNNNews

»KEMSO« - KROŽNO GOSPODARSTVO

»KEMSO« - KROŽNO GOSPODARSTVO

Avtor: Sonja Kolenc/11. januar 2016/Kategorije: Novice

Oceni članek:
Neocenjeno

»KEMSO DOSLEDNO ZA NAŠ HIGIENSKI PAPIR«

Akcija zbiranja odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo
(KEMSO ali odpadna embalaža Tetra Pak) v šolah

Šole vključene v projekt:
OŠ Center s podružnično šolo Mali Slatnik
OŠ Bršljin
OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
OŠ Frana Metelka Škocjan s podružnično šolo Bučka


Namen in cilji akcije
• Zbiranje odpadne KEMSO (Kartonska Embalaža za Mleko, Sokove in Ostalo, poznana tudi kot odpadna embalaža Tetra Pak) v izbranih šolah na območju Komunale Novo mesto z namenom zapiranja snovnega kroga te odpadne embalaže.
• Ozaveščati otroke, učitelje in starše, da je odpadno KEMSO mogoče reciklirati in v obliki drugega izdelka ponovno uporabiti.
• Spodbuditi lokalno skupnost, da zberejo čim več odpadne KEMSO, ki gre nato v predelavo in iz nje med drugim nastane higiensko-papirna konfekcija v obliki papirnatih robčkov, papirnatih brisač in toaletnega papirja.
• Pilotni primer v Sloveniji: Komunala Novo mesto zbrano KEMSO namensko usmerja v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe in postopoma vzpostavlja lasten snovni krog v lokalni skupnosti.


Kaj je KROŽNO GOSPODARSTVO ali ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV?
Obseg proizvodnje in potrošnje v Evropski uniji za več kot dvakrat presega zmogljivosti naravnega okolja, v katerem živimo. Zato je nujen prehod v krožno gospodarstvo, ki zagotavlja t.i. zapiranje snovnih tokov. S tem namenom bo Evropska unija do konca leta 2015 sprejela še bolj konkretne ukrepe, ki naj bi spodbujali projekte krožnega gospodarstva.

Zapiranje snovnih tokov ali krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali. Za uresničevanje zapiranja snovnih tokov obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. Tako iz odpadka nastane reciklirana surovina za novi izdelek, ki nastane na enega od dveh načinov:
1) prvi način je, da iz odpadnih materialov nastanejo nove surovine, iz katerih izdelamo nove izdelke za drugi namen uporabe kot prvotni izdelek;
2) drugi način, nekakšna nadgradnja ali višji cilj pa je, da odpadni material predelamo in obdelamo tako, da je primeren za vnovično uporabo za enak izdelek.


• ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV EMBALAŽE KEMSO
Ena od vrst embalaže, s katero lahko ustvarimo krogotok zapiranja snovnih tokov, je tudi tako imenovana embalaža Tetra Pak oziroma kartonska embalaža za mleko, sokove in ostalo (KEMSO), včasih poimenovana tudi 'sestavljena embalaža'. Njena ključna surovina je celuloza, ki jo primarno dobivamo s sečnjo dreves in predelavo lesa. Sekundarno pa lahko celulozo pridobimo tudi z recikliranjem odpadne embalaže KEMSO (Tetra Pak). Iz nje lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze, s čimer ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.

Pri zapiranju snovnih tokov embalaže KEMSO zaenkrat po recikliranju ne moremo pridobivati surovine za novo embalažo KEMSO, temveč iz recikliranih surovin dobimo izdelke za drugi namen uporabe: med drugimi nastane tudi higiensko-papirna konfekcija (HPK), kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir. Z namenskim usmerjanjem embalaže KEMSO v predelavo za nadaljnjo izdelavo higienskega papirja, za kar skrbi DROE Unirec, zapiramo snovni krog.

Print

Število ogledov (14697)/Komentarji (0)

Dokumenti za prenos

x

Normal

dhdfhIzberite "Uredi vsebino" z urejevalnega (Ikona svinčnika) menija.

AlertDanger

Dodaj vsebinosdfgsdfg

AlertInfo

Dodaj vsebinosdfgsdfg

AlertSuccess

Dodaj vsebinosdfgsdfg

AlertWarning

Dodaj vsebinosdfgsdfg

Danger

Dodaj vsebinosdfgsdfg

Warning

Dodaj vsebinosdfgsdfg

Info

Dodaj vsebinosdfgsdfg

Success

Dodaj vsebinosdfgsdfg

WELL   fadfsd

BaseGreen

sdfgsdfg
  HOST:KOMUNALANM   Dodaj vsebinosdfgsdfg

Jumbotron

Dodaj vsebinoDodaj vsebinosdfgsdfg
Primary
Dodaj vsebinosdfgsdfg
Warning
Dodaj vsebinosdfgsdfg
 SLIM   Dodaj vsebinosdfgsdfg