• Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

 

Komunala kot upravljavec parkirišč, zagotavlja poslovne storitve (organizacijske, finančne in administrativne storitve), vzdrževanje parkirišč (obnova talnih označb, vzdržuje naprave, ki omogočajo pobiranje parkirnine…), čiščenje javnih parkirišč ter ostale naloge.

Parkirišča so razdeljena v tri tarifne razrede, ki zajemajo:

  1. tarifni razred (območja ožjega središča mesta
  2. tarifni razred (parkirišča zunaj mestnega središča
  3. tarifni razred (parkirišče na obrobju mesta)

V prvem tarifnem razredu se plačuje parkirnino od 7. do 19. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure, v drugem tarifnem razredu se plačuje parkirnino od 7. do 15. ure, cone tretjega plačilnega razreda pa so brezplačne, plačuje se za avtobuse, tovorna in kombinirana vozila ob delavnikih od 7. ure do 16. ure. Ravno tako se parkirnina ne plačuje v t.i. modrih conah, ki so namenjene za kratkotrajna parkiranja, vendar je ob prihodu potrebno označiti čas prihoda (parkirna ura ali listič).

Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati).

Parkomati omogočajo hiter in enostaven nakup parkirnega listka, ki ga uporabnik namesti na vidno mesto, z notranje strani vetrobranskega stekla v vozilu. Uporabnik lahko sam izbere dolžino časa parkiranja, vendar najmanj za 60 minut. Nakup parkirnega listka na parkomatu je možen z gotovino ter preko sistema mobilne telefonije. Parkomat ne vrača denarja, zato je potrebno plačati točen znesek.

Uporabniki parkirišč, ki dnevno uporabljajo javna parkirišča, imajo možnost nakupa parkirne dovolilnice, vendar je število dovolilnic omejeno.

Pomembno!
Parkirne dovolilnice, ki so izdane za uporabo zunanjih parkirišč, niso prenosljive tudi za uporabo parkirišč v parkirni hiši.