Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi
Čiščenje odpadnih voda je kombinacija ločenih procesov čiščenja, ki so dimenzionirani za čim boljšo kakovost iztoka, glede na dotok in količino pretoka.

Osnovni cilji čiščenja odpadnih vod:

Odpadne snovi, ki so prisotne v vodi, pretvorimo v stabilne končne produkte, ,ki jih lahko odvajamo v površinske vode, ne da bi s tem škodljivo vplivali na okolje.
Poskrbimo, da je odpadna voda odstranjena na regularen način in učinkovito, brez zapletov ter kršitev predpisov.
Odpadne vode poskušamo obdelovati na čim bolj varčen način in skrbimo za javno zdravje.
Upoštevamo zakonske predpise in s tem zagotavljamo ustrezno odvajanje vode.


Splošni opis

Pri čiščenju odpadne vode gre za mešanico procesov usedanja, biološkega in fizikalno kemijskega čiščenja. Tako je čistilna naprava sestavljena iz procesnih enot, med katere sodi:

 

  • PREDČIŠČENJE (odstranjevanje in ločevanje velikih trdih delcev, odstranjevanje peska, olja in maščob, če so prisotni v večjih količinah),
  • PRIMARNO ČIŠČENJE (pomembna stopnja po predčiščenju, ki vsebuje odstranjevanje usedljivih snovi, ki se ločijo kot blato – mulj), 
  • SEKUNDARNO ČIŠČENJE (gre za biološko stopnjo čiščenja, pri katerem se s pomočjo mikroorganizmov oksidirajo raztopljene in koloidne snovi), 
  • TERCIARNO ČIŠČENJE (nadaljevalna faza biološkega čiščenja in odstranjevanja suspendiranih snovi, bakterij, KPK, BPK5, specifičnih toksičnih snovi in hraniv)
  • OBDELAVA BLATA.

 

 Sektor odvajanja in čiščenja odpadnih vod / Vodstvo sektorja kanalizacija in čistilne naprave
 Ime in priimek Področje TelefonGSME-mailObjekt
Simon Lukšič vodja sektorja 073932488  simon.luksic@komunala-nm.si 

 Sektor odvajanja in čiščenja odpadnih vod / Obrat. in vzdrževanje čistilnih naprav
 Ime in priimekPodročje TelefonGSME-mailObjekt
 Bernardka Cimrmančič vodja čistilnih naprav 073932750  bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si 

Čistilna naprava Ločna