Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi
Čiščenje kanalizacije, peskolovov, praznjenje greznic in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav

Odmašitev in čiščenje kanalizacijskega priključka lahko naročite vsak delovni dan med 6. in 20. uro, na tel. 07-33-82-520 ali 24 ur na dan na tel. 07-39-32-450.

Obračun storitve se izvede na podlagi veljavnega cenika in dejansko porabljenega časa, ki pa ne more biti krajši od ene ure.

Predstavljamo vam tudi natančen in pravilen postopek pri opravljanja omenjenih storitev občanom:

  • občani sporočijo potrebo po storitvi na številko 07-33-82-520 ali 07-39-32-450.
  • na dogovorjeni dan pridejo k naročniku delavci Komunale Novo mesto d.o.o. s specialnim motornim vozilom.
  • po končanem delu stranka podpiše potrdilo o opravljanem delu, kjer je naveden čas opravljanja storitve, količina odpeljane vsebine greznice oz. blata male čistilne naprave ali vsebine peskolovov, … ki so bili izčrpani in odpeljani na nadaljnjo obdelavo oz. deponiranje.
  • na podlagi podpisanega zapisnika, ki ga delavec odda na sedežu podjetja, naročnik prejme račun po pošti.